Črpalke za domačo uporabo

Kupcem lahko ponudimo črpalke po nizki ceni za kakovostno domačo uporabo.


Centrifugalne črpalke

Glavni prednosti črpalk sta, da lahko ustvarijo visok tlak in pretok.

  • Primerne za: Prečrpavanje živil brez vsebnosti trdih delcev, hladilne sisteme…
DokumentacijaKupi

Samosesalne črpalke

Glavne prednosti črpalke so, da lahko vodo vlečejo iz globin.

  • Primerne za: Prečrpavanje živil brez vsebnosti trdih delcev, namakalne sisteme, bazene…
DokumentacijaKupi

Potopne črpalke za čiste vode

Glavne prednosti črpalke so, da lahko ustvarjajo visoke pritiske

  • Primerne za: Prečrpavanje vode iz vrtin, zajetje, rezervoarji…
DokumentacijaKupi

Potopne črpalke za umazane vode

Glavne prednosti črpalke so, da lahko prečrpavajo vodo z trdimi delci

  • Primerne za: Prečrpavanje vode z trdimi delci iz gnojnih jam, poplavah…
DokumentacijaKupi

Hidropaki

Hidropaki so namenjeni predvsem za poslopja, ki nimajo svojega vodovodnega omrežja, oziroma v območjih z majhnim vodnim pritiskom.

  • Primerne za: Za zalivanje vrtov in trat, hišne vodovode…
DokumentacijaKupi

Motorne črpalke

Glavne prednosti črpalke so, da jih lahko uporabljamo kjer ni električnega toka

  • Primerne za: Prečrpavanje čistih in blatnih vod z delci, poplave, praznjenje bazenov in zbiralnikov, namakanje
DokumentacijaKupi