Novice - Inox center

urnik5.jpeg

15. aprila 2021

Spoštovane stranke, obveščamo Vas da bomo v aprilu imeli kolektivni dopust dne 26.4.2021

 

PRAZNIČNI URNIK

  • Ponedeljek 26.4.2021 – Zaprto
  • Torek 27.4.2021 – Zaprto

 

Ponovno vas vabimo v naše prodajne centre dne 28.4.2021


x2021k.png

24. decembra 2020

 

Za nami je naporno leto, a nabrali smo nove izkušnje ter iz njega izstopamo močnejši. Naj bo 2021 predvsem mirno, srečno in uspešno.

Kolektiv Inox center d.o.o. Vam želi vesele božične praznike in srečno novo leto 2021!


urnik5.jpeg

14. decembra 2020

Obveščamo Vas, da bomo v novoletnem času delovali po spremenjenem urniku.

Celoten praznični urnik, pa si lahko ogledate spodaj:

  • Četrtek 24.12.2020: 8.00 do 16.00 ure
  • Petek 25.12.2020: Zaprto 
  • Četrtek: 31.12.2020: Zaprto 
  • Petek: 1.1.2021: Zaprto 

 

Želimo vam lepe Božične praznike, v novem letu pa veliko zdravja in sreče ter poslovnih uspehov!


WINE-NAGRADNA-IGRA-1-1280x669.jpg

19. avgusta 2020

Ob 30. letnici delovanja podjetja Inox center, smo za Vas pripravili prav posebno nagradno igro pred začetkom trgatve.

Podarjamo namreč 30. krogličnih pip ˝Wine˝ in sicer 15. srečnežem kateri bodo sodelovali v naši FB nagradni igri.

 

Pravilna nagradne igre:

 1. Splošne določbe

 

Organizator nagradne igre »INOX CENTER D.O.O.«

Nagradna igra poteka od dne 20.8.2020 do dne 30.8.2020 do 12:00 ure. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli  način povezana z družbo Facebook Inc.

Namen nagradne igre je pridobivanje sledilcev objav Facebook strani Inox center d.o.o. Pojem “sledilcev” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka, ki je na Inox center profilu kliknil na gumb Všeč mi je / Like. 

 

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: 

– so ljubitelji Inox center Facebook strani na naslovu https://www.facebook.com/inoxcenterdoo

– so starejši od 13 let

– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in

– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

 

Zaposleni v imenu organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

 

3. Način sodelovanja

 

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter v poteka nagradne igre storil naslednje: »Všečkaj objavo in v komentar označi prijatelja za sodelovanje v nagradni igri..

 

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

 

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 30.8.2020 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo dne 30.8.2020 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

4. Nagrade in prevzem nagrade

 

Organizator bo podelil nagrado inox kroglično pipo 3/8˝ ali 1/2˝ (Po želji nagrajenca). Nagrajenec bo o nagradi obveščen iz objave na časovnici Facebook strani Inox center d.o.o.. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Inox center d.o.o.. Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil po pošti. Nagrajenec bo prejel dve pipi.  Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu https://www.facebook.com/inoxcenterdoo. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 

5. Odgovornosti organizatorja

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

–       nedelovanje Facebook strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

–       nedelovanje Facebook strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

–       kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

–       kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

6. Plačilo dohodnine

 

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 

7. Varovanje osebnih podatkov

 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@inoxcenter.si

 

8. Končne določbe

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/inoxcenterdoo. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@inoxcenter.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče.

 

Nova Gorica, 19.8.2020