Splošni pogoji poslovanja

Ponudba blaga: 

Ponudba vsebuje: opis blaga ali storitve, količino in ceno na enoto, skupni znesek, DDV, plačilne pogoje, rok dobave, veljavnost ponudbe in način izročitve blaga.

Ponudba velja za sprejeto, ko prodajalec prejme kupčevo pisno potrditev ponudbe ali naročilnico ali avansno plačilo pred iztekom veljavnosti ponudbe. Dobavitelj si pridržuje pravico prodaje ponujenega blaga do trenutka, ko potrdi kupčevo naročilo.

Cene na ponudbi veljajo samo za naročilo celotne ponudbe. Za naročilo posameznih pozicij se cene blaga in storitev lahko spremenijo. Količine na ponudbi so zgolj informativne, pridržujemo si pravico zaračunati po dejanski teži.

Certifikati: 

Certifikate do 5 pozicij izdamo brezplačno, če to navedete ob naročilu. Cena certifikatov nad 5 pozicij, kot tudi naročilo certifikatov po dobavi materiala je 5,00 EUR + DDV pozicija.

Palete: 

Palete se kupcu zaračunajo glede na dimenzijo. Ob vračilu palet kupcem izdamo dobropis.

Obrazec za vračilo palet ter pogoji vračila so objavljeni: TUKAJ

Dobava blaga:

Okvirni dobavni rok je naveden na ponudbi ali potrditvi naročila. Blago iz tranzita ali drugega skladišča je podvrženo spremembam v rokih dobave. Prodajalec si pridržuje pravico do delnih dobav.

V primerih višje sile, izrednih razmer v transportu, okvar strojev in naprav ali drugih izrednih dogodkih, podaljšati dobavne roke, in sicer za čas trajanja izrednega dogodka.

Prodajalec ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo pri transportu ali razkladu materala. Strošek škode nosi prevoznik ali kupec.

V primeru naročila blaga s pariteto EXW (lastni prevzem na lokaciji skladišč INOX CENTER D.O.O.), mora kupec prevzeti blago najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh po prejemu obvestila, da je blago pripravljeno za odpremo. Po izteku 5-dnevnega roka za prevzem blaga, kupec nosi vsa potencialna tveganja izgube, poškodbe ali znižanja vrednosti blaga, prodajalec pa po izteku tega roka pridobi pravico, da bodisi odstopi od prodajne pogodbe ali na stroške kupca organizira dostavo naročenega in neprevzetega blaga na kupčev poslovni naslov ter mu za to izstavi račun za prevozne in manipulacijske stroške po veljavnem ceniku INOX CENTER D.O.O. oziroma po dejansko nastalih stroških.

Kupec nosi vse stroške vezane na pripravo in izvedbo naročila. Kupec mora za lastni prevzem zagotoviti ustrezno prevozno sredstvo glede na dimenzije in ostale lastnosti naročenega blaga, sicer ima prodajalec pravico zavrniti natovarjanje blaga in na stroške kupca organizirati dostavo blaga z ustreznim prevoznim sredstvom na kupčev poslovni naslov ter mu za to izstavi račun za prevozne in manipulacijske stroške po veljavnem ceniku INOX CENTER D.O.O. oziroma po dejansko nastalih stroških. Izključena je vsaka prodajalčeva odgovornost za kakršnokoli škodo nastalo pri kupčevem lastnem natovarjanju in prevozu.

Cenik prevozov: ODPRI DATOTEKO

Vračilo blaga: 

Vračilo blaga po prejemu ni mogoče, razen v primeru upravičene reklamacije. Izjemoma se vračilo dovoli, če se kupec in prodajalec dogovorita o možnosti vračila. V primeru vračila mora kupec dostaviti račun ali dobavnico izdanega blaga, ki ni starejše od 30 dni. Vračilo kupnine ni mogoče. V primeru dogovora o vračilu blaga se kupcu zaračuna dodatne stroške manipulacije.
Materiala ni mogoče vrniti ali zamenjati v kolikor:
– Smo ga odrezali na željeno dimenzijo kupca
– Smo ga izredno naročili
– Ni v original embalaži
– Vrednost artikla je manjša od 5 € + DDV

Strošek vračila blaga na pozicijo zaradi manipulacije znaša:
– pločevina 20 EUR/pozicija,
– palice, profili ali cevi 10 EUR/pozicija,
– procesna tehnika ali fitingi 5 EUR/pozicija.
Vsi stroški po tej klavzuli so definirani neto na pozicijo.
Za standardni material iz zaloge, ki ni bil odrezan ali poškodovan obstaja možnost brezplačne zamenjave blaga.
V kolikor so pogoji za vračilo izpolnjeni se naredi nalog za vračilo materiala, po številki dobavnice ali računa kupca.

INOX CENTER d.o.o.